Skip to main content

Naast de terreinen van de oude Electrabelcentrale in Schelle bevindt zich de vallei van de Maeyebeek. Het is een ecologisch waardevol landbouwgebied dat een belangrijke rol vervult als waterbergingsgebied.

Het oude polderlandschap rond de Maeyebeek, de Wullebeek en de Vliet oogt, hoewel niet beschermd, sterk authentiek. De toren van de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem, de opvallende scheve toren van de kerk van Schelle en het silhouet van de oude fabriekshal benadrukken de schaal van deze vallei in het mondingsgebied van de Rupel.

Het natuurgebied Maaienhoek, zo’n 5 hectare groot, wordt sinds 1994 beheerd door Natuurpunt. De beheersovereenkomst die toen werd opgemaakt met Electrabel hield in dat het gebied niet vrij toegankelijk is voor het publiek. Natuurpunt organiseert jaarlijks wel enkele activiteiten in het gebied, waarbij natuurliefhebbers het gebied kunnen bezoeken.

Advertentie